Vad tycker du om jackpot-fenomenet

Bästa som hänt travspel
Sämsta som hänt travspel
Borde inte finnas på V75
Ingen åsikt

Slut datum: 2021-03-20

Aktuell ställning

Bästa som hänt travspel: 25%
Sämsta som hänt travspel: 25%
Borde inte finnas på V75: 37,5%
Ingen åsikt: 12,5%