Bästa svensktränad i Prix d’ Amerique

Propulsion
Readly Express
Ringostarr Treb
Någon annan

Slut datum: 2018-01-28

Aktuell ställning

Propulsion: 47,0%
Readly Express: 35,2%
Ringostarr Treb: 5,88%
Någon annan: 11,7%